Bitdefender Home Scanner 1.0.6.146

Bitdefender Home Scanner 1.0.6.146

BitDefender – 9,5MB – Shareware –
BitDefender nhà máy quét là một công cụ miễn phí quét mạng Wi-Fi của bạn, bản đồ các thiết bị nhận dạng và nổi bật lỗ hổng bảo mật mạng. BitDefender nhà máy quét hình cho mật khẩu yếu, dễ bị tổn thương hoặc kém được mã hóa truyền thông. Đô thị này có tương quan thông tin thu thập từ các thiết bị được kết nối với cơ sở dữ liệu trực tuyến dễ bị tổn thương và cung cấp cho bạn một báo cáo toàn diện để bạn có thể đảm bảo an toàn tối đa cho mạng của bạn. Wi-Fi máy quét: xác định các thiết bị kết nối tất cả và rủi ro bảo mật.

Tổng quan

Bitdefender Home Scanner là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi BitDefender.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Bitdefender Home Scanner là 1.0.6.146, phát hành vào ngày 21/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/06/2017.

Bitdefender Home Scanner đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,5MB.

Bitdefender Home Scanner Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Bitdefender Home Scanner!

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Bitdefender Home Scanner cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
BitDefender
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản