Bitdefender Home Scanner 1.0.2.285

Bitdefender Home Scanner 1.0.2.285

BitDefender – 9,5MB – Shareware –
Bitdefender Home Scanner is a free tool that scans your Wi-Fi network, maps devices and identifies and highlights network security flaws. Bitdefender Home Scanner looks for weak passwords, as well as vulnerable or poorly encrypted communications. It correlates the information gathered from your connected devices with online vulnerability databases and gives you a thorough report so you can ensure maximum security for your network. Wi-Fi scanner: identify all connected devices and security risks.

Tổng quan

Bitdefender Home Scanner là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi BitDefender.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Bitdefender Home Scanner là 1.0.2.285, phát hành vào ngày 19/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/06/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.2.285, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Bitdefender Home Scanner đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,5MB.

Bitdefender Home Scanner Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Bitdefender Home Scanner!

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có Bitdefender Home Scanner cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
BitDefender
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản